منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
جوشکار 1397/02/31 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/02/30 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/02/30 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارورزی 1397/02/30 تکنسین کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار زن
مهندس مکانیک 1397/02/29 مهندس مکانیک , قدس توافقی مرد
ویزیتور 1397/02/29 ویزیتور , قدس توافقی زن
فرزکار 1397/02/29 فرزکار , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/29 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس جوشکاری 1397/02/29 جوشکار آرگون , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/02/29 جوشکار , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/02/29 قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/02/29 قدس توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/27 تکنسین مکانیک , قدس توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/02/27 گرافیست , قدس حقوق اداره کار مرد
نقاش پیستوله کار 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر فنی 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/26 قدس توافقی مهم نیست
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
نصاب کاغذ دیواری 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
خدمات سریداری 1397/02/25 قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/02/25 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/25 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/24 قدس توافقی زن
کارگر 1397/02/24 قدس توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/24 قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/23 همه شهرها توافقی زن
رنگ کار هیدرو استاتیک 1397/02/23 قدس توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/02/23 همه شهرها توافقی زن
پرسکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/23 قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/23 قدس توافقی زن
آبدارچی 1397/02/23 قدس توافقی زن
طراح صنعتی 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
نیروی پشتیبان دستگاه پوز 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/02/22 قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
تراشکار 1397/02/22 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/22 قدس توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/22 قدس توافقی زن
قالی شوی 1397/02/22 قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/20 قدس توافقی مرد
تزریق پلاستیک 1397/02/20 قدس حقوق اداره کار مرد
باغبانان و پرورش دهنده گل و نهال 1397/02/20 قدس توافقی زن
نقشه کش صنعتی 1397/02/20 قدس توافقی زن
نگهبان 1397/02/19 قدس توافقی مرد
ویزیتور 1397/02/18 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی 1397/02/18 قدس توافقی زن
خدمات سریداری 1397/02/18 قدس حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/02/17 همه شهرها توافقی مرد
مامور پخش 1397/02/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/17 قدس توافقی زن
کارگر 1397/02/16 قدس حقوق اداره کار زن
طراح قالی 1397/02/15 قدس توافقی زن
فروشنده 1397/02/15 قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس شیمی 1397/02/15 کارشناس شیمی کاربردی , قدس توافقی مهم نیست
راننده وانت 1397/02/15 قدس توافقی مرد
رنگ کار هیدرو استاتیک 1397/02/15 قدس حقوق اداره کار مرد
پرسکار 1397/02/15 قدس توافقی مرد
راننده کامیون 1397/02/14 راننده پایه یک , راننده کامیونت , راننده پایه 2 , قدس بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
پویش کار 1397/02/11 پویش کار , شهریار قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/11 جوشکار آرگون , شهریار قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/10 قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1397/02/10 کارشناس بازرگانی , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/02/10 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1397/02/10 قدس بین 1200000 تا 1500000 تومان مهم نیست
مونتاژکار 1397/02/10 قدس حقوق اداره کار زن
الکتروتکنیک 1397/02/10 قدس حقوق اداره کار مرد
تکنسین الکترونیک 1397/02/09 تکنسین الکترونیک , تکنسین برق , قدس توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/08 قدس توافقی زن
خدمات سریداری 1397/02/08 خدمات سریداری , قدس بین 1200000 تا 1500000 تومان مرد
کارگر 1397/02/08 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
فروشنده بازاریابی ازراهدور 1397/02/06 کارشناس فروش , قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/02/06 قدس حقوق اداره کار مرد
نصاب کاغذ دیواری 1397/02/06 نصاب , قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/02/05 فروشنده , قدس حقوق اداره کار زن
تراشکار 1397/02/05 تراشکار , قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/02/04 قدس حقوق اداره کار زن
طراح گرافیک 1397/02/04 طراح وب , قدس توافقی زن
بازاریاب 1397/02/04 قدس توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/04 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/04 قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/02/04 قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/02/04 فتوشاپ کار , همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/02/04 قدس توافقی زن
خدمات سریداری 1397/02/04 همه شهرها بین 1200000 تا 1500000 تومان مرد
حسابدار 1397/02/04 حسابدار , تهران توافقی زن
کارشناس ماشین آلات 1397/02/03 تراشکار و فرزکار , قدس توافقی مرد