منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پرستار سالمند 1397/03/27 پرستار سالمند , قدس توافقی زن
کارگر انبار 1397/03/27 کارگر انبار , قدس حقوق اداره کار مرد
نقاش پیستوله کار 1397/03/27 رنگ کار هیدرو استاتیک , همه شهرها توافقی مرد
راننده لیفتراک 1397/03/23 راننده لیفتراک , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/03/23 جوشکار , قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/03/23 جوشکار , قدس توافقی مرد
کمک حسابدار 1397/03/23 حسابدار , قدس توافقی زن
کارگر فنی 1397/03/23 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/03/22 راننده پایه 2 , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/03/22 کارگر ساده , همه شهرها توافقی زن
مستخدم اداره 1397/03/22 خدمات , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس برق 1397/03/21 کارشناس برق , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/03/21 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/03/21 کارشناس فروش , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی 1397/03/21 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار مرد
انباردار 1397/03/21 انباردار , قدس حقوق اداره کار مرد
پرستار سالمند 1397/03/20 پرستار سالمند , قدس توافقی زن
اپراتور CNC 1397/03/19 اپراتور CNC , برشکار دستی و اتوماتیک , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/03/19 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/03/19 مونتاژ کار , قدس توافقی زن
استاد کار قالبساز 1397/03/19 طراح , قدس توافقی مهم نیست
تراشکار 1397/03/19 تراشکار , قدس توافقی مرد
فرزکار 1397/03/19 فرزکار , قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/03/19 تراشکار , قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/03/13 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
مهندس الکتریک 1397/03/13 مهندس الکترونیک , قدس توافقی زن
کارگر 1397/03/12 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/03/12 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
نقاش پیستوله کار 1397/03/12 نقاش خودرو , قدس توافقی مرد
نقاش پیستوله کار 1397/03/10 قدس توافقی مرد
کارگر انبار 1397/03/10 قدس توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/03/10 اتوکد کار , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/03/09 حسابدار , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر انبار 1397/03/09 کارگر انبار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/03/09 منشی , همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/03/08 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/03/08 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
مهندس برق 1397/03/07 مهندس برق , قدس حقوق اداره کار زن
نگهبان 1397/03/07 نگهبان باز نشسته , قدس حقوق اداره کار مرد
تکنسین برق 1397/03/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
صندوقدار 1397/03/07 صندوقدار , قدس حقوق اداره کار زن
پیک موتوری 1397/03/07 پیک موتوری , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/03/07 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/03/06 فروشنده , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/03/06 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/03/06 بازاریاب , قدس توافقی زن
خدمات سریداری 1397/03/06 نیروی خدماتی , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/03/06 کارگر ساده , قدس توافقی زن
فروشنده 1397/03/06 فروشنده , قدس توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/03/06 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/03/05 قدس حقوق اداره کار مرد
طراح گرافیک 1397/03/05 همه شهرها حقوق اداره کار زن
خیاط 1397/03/03 قدس توافقی مهم نیست
اتوکش 1397/03/03 قدس توافقی مهم نیست
کارشناس شیمی 1397/03/03 شیمی , قدس حقوق اداره کار زن
راننده پایه دو 1397/03/03 قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/03/03 حسابدار , همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/03/03 اپراتور CNC , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/03/03 حسابدار , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
راننده لیفتراک 1397/03/03 راننده لیفتراک , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/03/01 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/03/01 پرستار سالمند , قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/31 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/02/30 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارورزی 1397/02/30 تکنسین کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار زن
نصاب کاغذ دیواری 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/24 قدس توافقی زن
جوشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
نقشه کش صنعتی 1397/02/23 همه شهرها توافقی زن
طراح صنعتی 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
طراح قالی 1397/02/15 قدس توافقی زن
کارشناس شیمی 1397/02/15 کارشناس شیمی کاربردی , قدس توافقی مهم نیست
کارشناس بازرگانی 1397/02/10 کارشناس بازرگانی , قدس حقوق اداره کار زن
نصاب کاغذ دیواری 1397/02/06 نصاب , قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/02/04 قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/02/04 فتوشاپ کار , همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/02/04 قدس توافقی زن
حسابدار 1397/02/04 حسابدار , تهران توافقی زن
حسابدار 1397/02/01 شهریار قدس حقوق اداره کار زن
جوشکار 1397/02/01 جوشکار ماهر برق و CO2 , اسلام‌شهر شهریار قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/02/01 کارگرساده تراش , استخدام تراشکار/فرزکار/بورینگ کار , تراشکار و فرزکار , اسلام‌شهر رباط‌کریم شهریار قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/01 جوشکار ماهر برق و CO2 , همه شهرها توافقی مرد
کارشناس شیمی فیزیک 1397/01/28 فیزیک , کارشناس شیمی کاربردی , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/01/22 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
مدیر QC 1397/01/19 بازرس کنترل کیفی , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
حسابدار 1397/01/19 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
نظافتچی 1396/12/22 نظافتچی , تهران بین 900 تا 1200000 تومان مرد
طراح صنعتی 1396/12/21 اتوکد کار , همه شهرها توافقی زن