منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس فروش 1397/07/24 کارمندفروش , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس شیمی 1397/07/24 شیمی , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/07/23 قدس حقوق اداره کار زن
شیشه بر 1397/07/23 قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/07/23 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
اپراتور خط تولید 1397/07/21 اپراتور , قدس حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1397/07/21 تکنسین مکانیک , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/07/21 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/19 قدس حقوق اداره کار مرد
تزریق پلاستیک 1397/07/18 تزریق پلاستیک , قدس حقوق اداره کار مرد
برشکاری 1397/07/17 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار زن
فروشنده 1397/07/17 فروشنده , قدس توافقی مرد
انباردار 1397/07/17 انباردار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس بیمه 1397/07/15 کارشناس بیمه , قدس توافقی مهم نیست
کارشناس فروش 1397/07/14 کارشناس فروش , قدس توافقی مهم نیست
بازاریاب 1397/07/12 بازاریاب , قدس توافقی مهم نیست
نقاش پیستوله کار 1397/07/10 نقاش خودرو , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/08 قدس حقوق اداره کار مرد
پرستار 1397/07/08 پرستار , قدس توافقی مهم نیست
کارگر 1397/07/07 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
نجار 1397/07/05 نجار , قدس توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/07/04 طراح , قدس حقوق اداره کار زن
بورینگ کار 1397/07/04 دیپلم فنی , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/07/03 جوشکار , قدس توافقی مرد
فرزکار 1397/07/03 فرزکار , قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/07/02 تراشکار , قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/07/01 جوشکار آرگون , قدس توافقی مرد
فرزکار 1397/06/26 فرزکار , قدس توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/06/25 راننده , قدس حقوق اداره کار مرد
مامور پخش 1397/06/25 راننده وانت , قدس حقوق اداره کار مرد
مامور پخش 1397/06/22 راننده پایه یک , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/06/21 منشی , قدس بین 900 تا 1200000 تومان زن
طراح صنعتی 1397/06/19 طراح صنعتی , قدس توافقی مهم نیست
جوشکار 1397/06/18 جوشکار CO2 , قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/06/15 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/06/12 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
طراح گرافیک 1397/05/21 طراح گرافیست , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1397/04/25 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1397/04/05 راننده لیفتراک , قدس حقوق اداره کار مرد
قالی شوی 1397/02/22 قدس توافقی مرد