منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
جوشکار 1397/05/23 قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/05/23 مونتاژکار درجه 1 , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/05/22 حسابدار , قدس توافقی زن
کنترل کیفیت 1397/05/21 کنترل کیفیت , قدس حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/05/21 کارمند اداری , قدس حقوق اداره کار زن
طراح گرافیک 1397/05/21 طراح گرافیست , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر فنی 1397/05/17 دیپلم فنی , قدس حقوق اداره کار مرد
پرسکار 1397/05/17 پرس کار , قدس حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1397/05/17 منشی , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
مونتاژکار 1397/05/16 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار زن
کارورزی 1397/05/15 حسابدار , قدس توافقی مهم نیست
کارگر 1397/05/15 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
کارگر انبار 1397/05/14 کارگر انبار , قدس حقوق اداره کار مرد
تزیق کار پلاستیک 1397/05/13 تزریق پلاستیک , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/05/10 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
جوشکار 1397/05/09 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/05/03 کارمند اداری , قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/05/02 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
بازاریاب 1397/05/01 بازاریاب , قدس حقوق اداره کار زن
طراح گرافیک 1397/05/01 طراح گرافیست , قدس توافقی مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/05/01 مهندس مکانیک , قدس توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/04/30 کارشناس فروش , قدس توافقی زن
اپراتور CNC 1397/04/28 اپراتور CNC , قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/04/27 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/04/26 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
راننده وانت 1397/04/26 راننده وانت , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/04/25 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/04/25 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
نظافتچی 1397/04/24 نظافتچی , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/04/21 بازاریاب , قدس توافقی مهم نیست
کارشناس برق 1397/04/20 تکنسین برق , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/04/17 کارشناس برق , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/04/16 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
بازاریاب تلفنی 1397/04/12 بازاریاب , قدس حقوق اداره کار زن
جوشکار 1397/04/11 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
نجار 1397/04/11 نجار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/04/10 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
در و پنجره ساز 1397/04/09 درب و پنجره ساز , قدس توافقی مرد
بازاریاب 1397/04/09 بازاریاب , قدس حقوق اداره کار زن
اپراتور 1397/04/06 اپراتور کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1397/04/06 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار زن
ویزیتور 1397/04/04 ویزیتور , قدس حقوق اداره کار زن
پرسکار 1397/04/03 پرس کار , قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/04/02 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/03/30 حسابدار , قدس توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/03/29 قدس حقوق اداره کار زن
کمک حسابدار 1397/03/23 حسابدار , قدس توافقی زن
کارگر فنی 1397/03/23 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/03/21 کارشناس برق , قدس حقوق اداره کار مرد
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی 1397/03/21 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار مرد