کاریابی پاشا

استخدامی تهران

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
حسابدار 1397/11/27 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
تکنسین برق 1397/11/27 تکنسین برق , قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/11/24 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
اتوکش 1397/11/24 خیاط , قدس حقوق اداره کار زن
آشپز 1397/11/24 آشپز , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکارساختمان 1397/11/23 جوشکار , قدس توافقی مرد
کارگر ساده ساختمانی 1397/11/23 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/11/23 بازاریاب , قدس توافقی مهم نیست
منشی دفتر 1397/11/21 منشی , قدس توافقی زن
نقاش پیستوله کار 1397/11/21 نقاش خودرو , قدس توافقی مرد
مونتاژکار 1397/11/18 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/11/18 جوشکار , قدس توافقی مرد
کاردرمنزل 1397/11/18 کار در منزل , قدس توافقی زن
کارگر 1397/11/17 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس کامپیوتر 1397/11/16 کارشناس کامپیوتر , قدس توافقی زن
کارگر 1397/11/15 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
آبدارچی 1397/11/13 آبدارچی , قدس حقوق اداره کار زن
کارگرخدماتی 1397/11/13 کارگر خدماتی , قدس حقوق اداره کار مرد
پرستار کودک 1397/11/11 پرستار , قدس توافقی زن
کارشناس شیمی 1397/11/11 شیمی , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/11/10 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/11/09 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/11/07 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس بازرگانی 1397/10/26 کارشناس بازرگانی خارجی , قدس توافقی مهم نیست
اپراتور CNC 1397/10/26 اپراتور CNC , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/10/18 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس IT 1397/10/16 کارشناس it , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/10/10 کارشناس فروش , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/10/04 استخدام کارورز , قدس توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/10/04 مهندس مکانیک , قدس توافقی مهم نیست
مدیر تدارکات 1397/10/02 تحصیلدار , قدس توافقی مرد
تاسیسات 1397/09/25 تکنسین تاسیسات , قدس توافقی مرد
تکنسین برق 1397/09/18 تکنسین برق , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1397/09/15 کارشناس فروش , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/09/13 حسابدار , قدس توافقی مهم نیست
کارشناس فروش 1397/09/07 کارشناس فروش , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/09/01 حسابدار , قدس حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/07/30 راننده پایه 2 , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/14 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/04/11 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
پرسکار 1397/04/03 پرس کار , قدس توافقی مرد
© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کاریابی کاریابی پاشا می باشد.
طراحی سایت توسط شرکت کامراد