کاریابی و تامین نیرو پاشا

استخدامی تهران

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
سرپرست کنترل کیفیت 1398/02/23 قدس توافقی مرد
چاپ روی پارچه 1398/02/18 قدس حقوق اداره کار مرد
پرسکار 1398/02/18 قدس حقوق اداره کار مرد
آبدارچی 1397/12/26 آبدارچی , قدس توافقی زن
عکاس صنعتی 1397/12/22 عکاس , قدس توافقی زن
آشپز 1397/12/19 آشپز , قدس توافقی مرد
برقکار 1397/12/19 برقکار , قدس توافقی مرد
کارگرخدماتی 1397/12/14 کارگر خدماتی , قدس توافقی زن
برقکارصنعتی 1397/12/12 برقکار صنعتی , قدس حقوق اداره کار مرد
انباردار 1397/12/12 انباردار , قدس حقوق اداره کار مرد
انباردار 1397/12/09 انباردار , قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/11/29 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/10/25 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/10/16 بسته بند , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/10/04 استخدام کارورز , قدس توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/10/04 مهندس مکانیک , قدس توافقی مهم نیست
مدیر تدارکات 1397/10/02 تحصیلدار , قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/09/01 حسابدار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/14 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/07/01 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/05/28 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کاریابی کاریابی و تامین نیرو پاشا می باشد.
طراحی سایت توسط شرکت کامراد