منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
منشی اداری 1397/02/30 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارورزی 1397/02/30 تکنسین کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار زن
مهندس مکانیک 1397/02/29 مهندس مکانیک , قدس توافقی مرد
ویزیتور 1397/02/29 ویزیتور , قدس توافقی زن
فرزکار 1397/02/29 فرزکار , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/29 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس جوشکاری 1397/02/29 جوشکار آرگون , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/02/29 جوشکار , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/02/29 قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/02/29 قدس توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/27 تکنسین مکانیک , قدس توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/02/27 گرافیست , قدس حقوق اداره کار مرد
نقاش پیستوله کار 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر فنی 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/26 قدس توافقی مهم نیست
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
نصاب کاغذ دیواری 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
خدمات سریداری 1397/02/25 قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/02/25 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/25 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/25 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/02/24 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/24 قدس توافقی زن
کارگر 1397/02/24 قدس توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/24 قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
رنگ کار هیدرو استاتیک 1397/02/23 قدس توافقی مرد
پرسکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/23 قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/02/23 قدس حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/23 قدس توافقی زن
آبدارچی 1397/02/23 قدس توافقی زن
طراح صنعتی 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار زن
نیروی پشتیبان دستگاه پوز 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/02/22 قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مهم نیست
تراشکار 1397/02/22 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/22 قدس توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/22 قدس توافقی زن
قالی شوی 1397/02/22 قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/02/22 قدس حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/20 قدس توافقی مرد