منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
فروشنده 1397/03/06 فروشنده , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/03/06 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/03/06 بازاریاب , قدس توافقی زن
خدمات سریداری 1397/03/06 نیروی خدماتی , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/03/06 کارگر ساده , قدس توافقی زن
فروشنده 1397/03/06 فروشنده , قدس توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/03/06 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
پرسکار 1397/03/06 پرس کار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/03/05 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/03/05 قدس توافقی زن
کارگر 1397/03/05 قدس حقوق اداره کار مرد
طراح گرافیک 1397/03/05 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس برق صنعتی 1397/03/03 قدس حقوق اداره کار مرد
خیاط 1397/03/03 قدس توافقی مهم نیست
اتوکش 1397/03/03 قدس توافقی مهم نیست
کارشناس شیمی 1397/03/03 شیمی , قدس حقوق اداره کار زن
راننده پایه دو 1397/03/03 قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/03/03 حسابدار , همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/03/03 اپراتور CNC , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/03/03 حسابدار , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
تکنسین مکانیک 1397/03/02 فرزکار , قدس توافقی مرد
منشی اداری 1397/03/02 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/03/02 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
انباردار 1397/03/02 انباردار , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/03/02 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر فنی 1397/03/01 دریل کار , قدس توافقی مرد
جوشکار 1397/03/01 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/03/01 پرستار سالمند , قدس توافقی مرد
حسابدار 1397/03/01 حسابدار , قدس توافقی مهم نیست
فروشنده 1397/03/01 فروشنده , قدس توافقی مرد
فروشنده 1397/03/01 فروشنده , قدس توافقی زن
جوشکار 1397/02/31 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/02/30 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/02/30 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارورزی 1397/02/30 تکنسین کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار زن
مهندس مکانیک 1397/02/29 مهندس مکانیک , قدس توافقی مرد
ویزیتور 1397/02/29 ویزیتور , قدس توافقی زن
فرزکار 1397/02/29 فرزکار , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/29 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس جوشکاری 1397/02/29 جوشکار آرگون , قدس حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/02/29 جوشکار , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/02/29 قدس حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/02/29 قدس توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/02/27 تکنسین مکانیک , قدس توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/02/27 گرافیست , قدس حقوق اداره کار مرد
نقاش پیستوله کار 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر فنی 1397/02/26 قدس توافقی مرد
کارگر 1397/02/26 قدس توافقی مهم نیست
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/26 قدس حقوق اداره کار مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها