منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس فروش 1397/04/30 کارشناس فروش , قدس توافقی زن
نگهبان 1397/04/30 نگهبان , قدس توافقی مرد
نگهبان 1397/04/30 نگهبان , قدس توافقی مرد
اپراتور CNC 1397/04/28 اپراتور CNC , قدس توافقی مرد
تراشکار 1397/04/27 تراشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/04/26 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
راننده وانت 1397/04/26 راننده وانت , قدس توافقی مرد
خدمات سریداری 1397/04/26 سرایدار , قدس توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/04/25 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/04/24 جلوبندی ماشین , قدس توافقی مرد
نظافتچی 1397/04/24 نظافتچی , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/04/21 بازاریاب , قدس توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1397/04/21 دیپلم فنی , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/04/20 تکنسین برق , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/04/19 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
جوشکار 1397/04/17 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/04/17 کارشناس برق , قدس حقوق اداره کار مرد
منشی اداری 1397/04/16 منشی , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/04/16 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
کارگر فنی 1397/04/13 کارگر فنی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/04/13 راننده پایه 2 , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/04/12 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
بازاریاب تلفنی 1397/04/12 بازاریاب , قدس حقوق اداره کار زن
جوشکار 1397/04/11 جوشکار , قدس حقوق اداره کار مرد
نجار 1397/04/11 نجار , قدس حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/04/10 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
راننده لیفتراک 1397/04/10 راننده لیفتراک , قدس حقوق اداره کار مرد
در و پنجره ساز 1397/04/09 درب و پنجره ساز , قدس توافقی مرد
شیشه بر 1397/04/09 برشکار دستی و اتوماتیک , قدس توافقی مرد
راننده وانت 1397/04/09 راننده وانت , قدس توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/04/09 پرستار سالمند , قدس توافقی زن
کارگر 1397/04/09 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/04/09 بازاریاب , قدس حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/04/07 کارگر ساده , قدس توافقی زن
آبدارچی 1397/04/07 آبدارچی , قدس حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/04/06 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
اپراتور 1397/04/06 اپراتور کامپیوتر , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1397/04/06 کارگر ساده , قدس حقوق اداره کار زن
کمک آشپز 1397/04/05 کمک آشپز , قدس توافقی مرد
کارگر 1397/04/05 کارگر ساده , قدس توافقی مرد
نگهبان 1397/04/05 نگهبان , قدس توافقی مرد
ویزیتور 1397/04/04 ویزیتور , قدس حقوق اداره کار زن
مونتاژکار 1397/04/04 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار مهم نیست
پرسکار 1397/04/03 پرس کار , قدس توافقی مرد
کارگر فنی 1397/04/03 کارگر فنی , قدس توافقی مرد
مونتاژکار 1397/04/02 مونتاژ کار , قدس حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1397/04/02 اپراتور CNC , قدس توافقی مرد
اپراتور 1397/04/02 اپراتور , قدس حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/04/02 حسابدار , قدس حقوق اداره کار زن
مهندس مکانیک 1397/03/31 مهندس مکانیک , همه شهرها توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها